Informatie

Maandag Gesloten
Dinsdag 16:00 - 22:00
Woensdag 16:00 - 22:00
middag  11:30 - 13:30
Donderdag 16:00 - 22:00
Vrijdag 16:00 - 22:00
middag  11:30 - 13:30
Zaterdag 16:00 - 22:00
Zondag 16:00 - 22:00

Friture 'T Trefpunt
Europastraat 1b
6037 SB Kelpen-Oler

telefoon  0495 652105
email  Trefpunt@kpnmail.nl
facebook  Friture 't Trefpunt
wifi  Free Wifi

Hoe vindt u ons

Friture 't Trefpunt

  • Friture 't Trefpunt
  • Friture 't Trefpunt
  • Friture 't Trefpunt
  • Friture 't Trefpunt
  • Friture 't Trefpunt
  • Friture 't Trefpunt


www.trefpuntkelpenoler.nl/ gevestigd aan

Friture 'T Trefpunt
Europastraat 1b
6037 SB Kelpen-Oler

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.trefpuntkelpenoler.nl/

CPJM Metsemakers Europastraat 1b 6037 SB Kelpen-Oler

CPJM Metsemakers is de Functionaris Gegevensbescherming van www.trefpuntkelpenoler.nl/ Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.trefpuntkelpenoler.nl/ verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemminghebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

www.trefpuntkelpenoler.nl/ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

www.trefpuntkelpenoler.nl/ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.trefpuntkelpenoler.nl/) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.trefpuntkelpenoler.nl/ bewaart persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.trefpuntkelpenoler.nl/ verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan personen direct betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.trefpuntkelpenoler.nl/ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.trefpuntkelpenoler.nl/ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

www.trefpuntkelpenoler.nl/ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.trefpuntkelpenoler.nl/ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.